Oversikt over privatarkivbestand i Troms og på Svalbard

Her kan du se oversikt over privatarkivene som er oppbevart i de ulike bevaringsinstitusjonene i Troms og på Svalbard. Oversikten er utarbeidet i forbindelse med prosjektet Bevaringsplan for privatarkiv i Troms og på Svalbard.

Følgende institusjoner inkl. Samisk arkiv er med på oversikten: