Nominasjon til Norges dokumentarv

Den norske komiteén for verdens dokumentarv åpner nå for en ny nominasjonsrunde. Frem til 10. juni kan du nominere dokument, fotografi, manuskript, arkiv, foto, film og lyd som handler om hverdagsliv.

Norges dokumentarv er den norske delen av UNESCOs Memory of the World-register. Norges dokumentarv skal synliggjøre kulturarv i Norge.

Les mer om nominasjonsprosessen Kulturrådets nettsider.
Norges dokumentarv – kulturradet.no

Her kan du se register over tidligere nominasjoner
Kulturrådet sine nettsider

Norges dokumentarv på Facebook.
Norges dokumentarv på facebook

Medlemmer for komiteén finner du her:

Kvenske dokumentene fra Kistrand kommunearkiv 1845-1914 ble tatt inn som en del av Norges dokumentarv i 2012. Her er klage til Ligningskommisjonen 1898. Arkivet oppbevares ved Statsarkivet i Tromsø.