Digitalt Verksted Finnmark

Digitalt Verksted Finnmark: Pilotprosjekt om kvenske og samiske digitalt skapte privatarkiver er utviklingsprosjekt som gjennomføres med Arkivverkets støtte.

Prosjektet er det første steg i utviklingsprosjekt mot en fellestjeneste for mottak, langtidslagring og tilgjengeliggjøring av digitalt skapte privatarkiver. Fokus i piloten er på bevaring av kvenske og samiske digitalt skapte arkiver. Finnmarksarkivene ved Troms og Finnmark fylkesbibliotek har fått 600 000 kr. fra Arkivverket til å ansette prosjektleder, arbeidsted er i Samisk arkiv. Denne personen skal blant annet kartlegge og teste digitale mottaksprogrammer til utvalgte kvenske og samiske fil- og mappearkiver.

Piloten avgrenses til samiske og kvenske arkiver, og denne innfallsvinkelen kan skape nye utfordringer i bevaring av urfolks- og minoritetsarkiver, blant annet i forhold til registrering av metadata på samisk og kvensk. Piloten kan være en modell for resten av landet for nettopp sikring og bevaring av urfolks- og minoritetsarkiver.

Idémylding i gruppe 1, Gjenreisningsmuseet i Hammerfest høsten 2021. Gunnhild Engstad (til venstre), Birgit Larsen, Lena Karlstrøm og Tove Johansen. Bilde: Helena Maliniemi
Idemyldring i gruppe 2, Gjenreisningsmuseet i Hammerfest høsten 2021. Harald Lindbach, Grete Bergstrøm, Claus Pettersen og Inger Lene Nyttingnes. Foto: Helena Maliniemi