En stor dag for Sápmi: Lappekodisillen flytter hjem til Samisk arkiv

Med et fint og høytidelig arrangement ble Lappekodisillens hjemkomst markert på Diehtosiida i Kautokeino. Æresgjesten kong Harald og andre inviterte gjester bevitnet da statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet, Gry Haugsbakken overrakte dokumentet til avtroppende sametingspresident Aili Keskitalo.   

Lappekodisillen fra 1751 er fremdeles et viktig dokument som sikrer at samene kan flytte reinsdyr over landegrensene, for eksempel slik det foregikk under koronapandemien.

Dette 270 år gamle dokumentet er omtalt som «samenes Magna Carta». Det er den første folkerettslige traktaten som er gitt for å beskytte samene som minoritet og urfolk i Norge. Den slår også fast at samene nærmest har privatrettslig eiendomsrett til sine landområder, noe som er blitt underkommunisert helt frem til i dag.

Dokumentet har frem til nå blitt oppbevart nede i Arkivverkets kjellermagasin i Oslo.  Nå skal den bli oppbevart i Samisk arkiv i Kautokeino.  Det er viktig at den befinner seg der hvor interessen for den ligger. Den ble laget for samene.

«Det er en stor ære til å bli invitert hit i dag», konstater Tove Johansen fra Museene for kystkultur og gjenreisning (bakerst) og Inger Lene Nyttingnes fra Varanger museum. De tilføyer at “Samisk arkiv har en sentral rolle i Finnmarksarkivene, og det betyr mye for oss å være her i dag.” Foto: Helena Maliniemi, Troms og Finnmark fylkesbibliotek.
Kong Harald ble tatt imot av riksarkivar Inga Bolstad. Foto: Helena Maliniemi, Troms og Finnmark fylkesbibliotek.
Et historisk øyeblikk. Avtroppende sametingspresident Aili Keskitalo tar imot det symboltunge dokumentet fra Gry Haugsbakken, statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet. Foto: Helena Maliniemi, Troms og Finnmark fylkesbibliotek.
Inviterte gjester inn i foajeen på Diehtosiida. Foto: Inger Lene Nyttingnes, Varanger museum.