Den norske bank (DNB), avdeling Hammerfest/Vestfinmarkens Privatbank

Den norske bank (DNB), avdeling Hammerfest  ble opprettet i 1910. Finmarkens Privatbank ble opprettet i 1916. Arkivmaterialet etter Den norske Creditbank Hammerfest oppbevares ved Gjenreisningsmuseet.

Arkivnavn Den norske bank (DNB), avdeling Hammerfest
Arkivskaper Norges Bank Hammerfest, Den norske Creditbank, AS Vestfinmarkens Privatbank
Arkivref. (id) GMA 7/13 og GMA 2013/0009
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivliste Norges Bank-arkivet utarabeidet av Daniela Kötter
Type materiale, evt. også innholdstype Møte-og forhandlingsprotokoller, styreprotokoller for lån, styresaker, memorial- og kassajournaler, aktieprotokoller, ansatte kartotek, korrespondanse og saksdokumenter.
Tidsperiode 1936 – 2005
Type virksomhet Bankvirksomhet
Sted / område Hammerfest
Språk Norsk
Ordningsgrad Delvis ordnet og katalogisert
Omfang 52 protokoller, samt 24 esker
Arkivliste Arkivliste Norges Bank-arkivet 
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Gjenreisningsmuseet
Kontaktopplysninger Gjenreisningsmuseet
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
Klausul: ansattekartotek.

 

Stikkord