Statens Fiskarbank

Statens Fiskarbank gav lån til fiskerinæring, for eksempel til fiskere ved innkjøp, ombygging og reparasjon av fiskefartøy. Søknad skulle sendes banken gjennom kommunens fiskerinemnd. Derfor ble arkivet til Måsøy fiskerinemnd avlevert til Måsøy Museum sammen med bankarkivet og oppbevares foreløpig ved Måsøy museum sammen med bankarkivet.

Arkivnavn Statens Fiskarbank
Arkivskaper Statens Fiskarbank
Arkivref. (id)  –
Reg. base  –
Publ. base(evt. link til katalogen)  –
Type materiale, evt. også innholdstype Korrespondanse og sakdokumenter
Tidsperiode 1967 – 1990
Type virksomhet Bankvirksomhet
Sted / område Havøysund
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet eller katalogisert
Omfang 0,3 hyllemeter
Arkivliste Nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Måsøy Museum
Kontaktopplysninger Måsøy Museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
Statens Fiskarbank gav lån til fiskerinæring, som fiskerne til innkjøp, ombygging og reparajon av fiskefartøy. Søknad skulle sendes banken gjennom kommunens fiskerinemnd (arkivet til Måsøy fiskerinemnd ble avlevert til Måsøy Museum sammen med bankarkivet og oppbevares foreløpig ved Måsøy museum).

 

 

Stikkord