Kvalsund Driftskredittlag

Arkivet til Kvalsund Driftskredittlag oppbevares ved IKA Finnmark Lakselv.

Arkivnavn Kvalsund Driftskredittlag
Arkivskaper Kvalsund Driftskredittlag
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Dokumenter
Tidsperiode
Type virksomhet næringsvirksomhet / finans
Sted / område Kvalsund
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til digitaliserte filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted IKA Finnmark IKS
Kontaktopplysninger IKA Finnmark
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord