Midnattski for kvinner

Arkivet fra arrangementet Midnattski for kvinner ble avlevert til Finnmark fylkesbibliotek av skirennets mor Hilja Safiira Bjerk. Avleveringen besto av inn- og utgående brev, programmer, deltakerlister, regnskapsmateriale, avisartikler og fotografier. Tidsmessig dekker det avleverte materialet årene 1992-2001.

Arkivnavn Midnattski for kvinner
Arkivskaper Midnattski for kvinner
Arkivref (id) FMFB-1206
Reg.base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstype Inn- og utgående brev, programmer, deltakerlister, regnskapsmateriale, avisartikler og 4 fotoalbumer, tilsammen 900 fotografier og CD om Midnattski 2013 laget av Guro Saniola Bjerk, Saniola Productions og CD fra NRK: Opptak av skirennet fra 1993
Tidsperiode 1992-2001
Type virksomhet
Sted / område Båtsfjord
Språk Norsk, finsk, engelsk
Ordningsgrad Ordnet
Omfang 0,6 hyllemeter, samt 4 fotoalbum (ca 900 fotografier som er registrert på fotoalbumet) +  2 CDer
Arkivliste Arkivportalen
Digitalisering (evt. link til dig. filer) nei
Oppbevarings- /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger http://www.finnmarkfylkesbibliotek.no/tjenester/privatarkiv/

 

Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)

Stikkord