Berlevåg guttespeiderne

Arkivet oppbevares ved Berlevåg havnemuseum.

Arkivnavn Berlevåg guttespeiderne
Arkivskaper Berlevåg guttespeiderne
Arkivref. (id) A-55
Reg.base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Årsberetninger 1945-49.
brevjournal 1951,
regnskapsbok 1951-52,
2 patruljebøker “Elg”,
korrespondanse og saksdokumenter,
gjenstander: uniformer
Tidsperiode 1945 – 1953
Type virksomhet Ungdoms- og barneorganisasjoner
Sted / område Berlevåg
Språk Norsk
Ordningsgrad Delvis
Omfang 0,2 hyllemeter
Arkivliste Ja
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene   for kystkultur og gjenreisning i Finnmark – Berlevåg havnemuseum
Kontaktopplysninger Berlevåg havnemuseum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)