Kirkenes ungdomslag

Arkivet oppbevares ved Sør-Varanger museum.

Arkivnavn Kirkenes ungdomslag
Arkivskaper Kirkenes ungdomslag
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Brev, regnskapsbilag, kontrakter, avtaler, brev, bilder, protokoller, medlemslister, kassabøker, møtebok, kontingentoversikter,
Tidsperiode 1940 – 1978
Type virksomhet Ungdoms- og barneorganisajoner
Sted / område Sør-Varanger
Språk Norsk
Ordningsgrad Delvis
Omfang 2,7 hyllemeter
Arkivliste Nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Sør – Varanger
Kontaktopplysninger Sør – Varanger museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord