Gerhard Kjølås´ dagbøker

Gerhard Kjølås var lokalhistoriker og forfatter. Han skrev bygdebøker, biografier og historikker. Han var aktiv i målarbeid og ungdomslagsbevegelsen. Som ettertraktet foredragsholder besøkte han Finnmark flere ganger i perioden 1913-1931. Under sine reiser skrev han aktivt dagbok. Dette resulterte i tilsammen 43 dagbøker som er oppbevart ved Finnmark fylkesbibliotek.

Arkivnavn Gerhard Kjølås´ dagbøker
Arkivskaper Gerhard Kjølås
Arkivref   (id) FMFB/ PA-1081
Reg.base ASTA
Publ. base   (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type  materiale, evt. også innholdstype Dagbøker under foredragsreising i Norge, på vegne av Finnmark ungdomslag.
Tidsperiode 1910 – 1946
Type   virksomhet Andre ideologiske og kulturelle org.
Sted / område Finnmark / hele Norge
Språk Norsk
Ordningsgrad Ordnet og katalogisert
Omfang 48 notisbøker
Arkivliste A-0081 Gerhard Kjølås
Digitalisering   (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Finnmark   fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord