Norsk barnevernpedagog forbund Finnmark

Arkivet oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek. Felleskatalog med FO-Finnmark.

Arkivnavn Norsk barnevernpedagog forbund Finnmark
Arkivskaper Norsk barnevernpedagog forbund Finnmark
Arkivref   (id) FMFB/ PA-1089
Reg.base ASTA
Publ. base   (evt. link til katalogen) Felleskatalog med FO-Finnmark i Arkivportalen
Type   materiale, evt. også innholdstype Møteprotokoller, brevjournal, korrespondanse og saksdokumenter
Tidsperiode 1982 – 1990
Type virksomhet Interesseorganisasjoner
Sted / område Vadsø
Språk Norsk
Ordningsgrad Ordnet og katalogisert
Omfang 0,7 hyllemeter
Arkivliste A-0088 Fellesorganisasjonen (FO)
Digitalisering   (evt. link til digitaliserte filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
Devis klausulert

 

Stikkord