Porsanger Ungdoms- og idrettsutvalg

Arkivet oppbevares ved IKA Finnmark.

Arkivnavn Porsanger Ungdoms- og idrettsutvalg
Arkivskaper Porsanger Ungdoms- og idrettsutvalg
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Dokumenter
Tidsperiode
Type virksomhet Interesseorganisasjoner / idrett
Sted / område Porsanger
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til digitaliserte filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted IKA Finnmark IKS
Kontaktopplysninger IKA Finnmark
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord