Ungdomshjelpen i Vadsø og Nord-Varanger

Arkivnavn Ungdomshjelpen i Vadsø og Nord-Varanger
Arkivskaper Ungdomshjelpen i Vadsø og Nord-Varanger
Arkivref   (id) FMFK/PA/1024
Reg.base
Publ. base   (evt. link til katalogen)
Type   materiale, evt. også innholdstype Kassabok, regnskapsbilag
Tidsperiode 1932
Type   virksomhet Interesseorganisasjoner
Sted / område Vadsø / Varanger
Språk Norsk
Ordningsgrad Ferdig ordnet og kat.
Omfang 0,01 hyllemeter
Arkivliste Ferdig katalog
Digitalisering   (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-
/deponeringssted
Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord