Folkeaksjonenes arkiv / Alta-aksjonen

Arkivet til Folkeaksjonen mot utbygging av Alta-Kautokeinovassdraget oppbevares ved Alta Museum.

Arkivnavn Folkeaksjonenes arkiv
Arkivskaper Folkeaksjonen mot utbygging av  Alta-Kautokeinovassdraget.Arkivet inneholder materialet til:

1. “Folkeaksjonens” hovedkontor i Alta med unntak av en mindre del som var materiale det  tidligere styret oppfattet som personlig eller sensitivt karakter og som derfor ble trukket ut av arkivet før avleveringen)

2. ”Bøtelgte elvebreddens interesseorganisasjon”

3. Alta-utvalget

Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Følgende hovedserier:A.Styrende organer (møteprotokoller, årsmeldinger, medlemsmøter)

B. Kopibøker (utsendte brev)

D. Sak- og korrespondanse ordnet etter hovedsystem

E. Sak- og korrespondanse ordnet etter sideordnede systemer

F. Arrangementer (følkemøter, demonstasjoner, konfrontasjoner, leirer)

G. Publikumsreaksjoner (underskriftskampanjer)

H. Rettsaker (sivile saker, anmeldelser, straffesaker)

I. Fondsforvaltniing (økonomistafetten, regningbøker osv.)

J. Publiserte utredninger

K. Presse- og mediekontakter, lobbyvirksomhet

L. Kart- og tegninger

M. Aksjebrevkampanje

N. Aksjon “Stilla-tier”

P. Personalforvaltning (medlemmer/lokallag), medlemslister, personell, kontaktpersjoner, aksjonister, lønnsmateraile, trekkoppgaver, vertskaps- og innkvarteringslister)

R. Regnskap (kassabok, bilag)

S. Statistikk

T. Kart og tegninger

U. Fotografier

W. Gjenstander

X. Egen produserte trykksaker

 

Tidsperiode 1973 – 1983
Type virksomhet Folkebevegelser
Sted / område Alta, Kautokeino
Språk
Ordningsgrad Ordnet og katalogisert
Omfang 9 hyllemeter
Arkivliste Ja
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum IKS
Kontaktopplysninger Alta Museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord