Altasaken. Legeaksjonen mot misbruk av psykiatrien 1981

6. februar 1981 fikk Norges nye statsminister Gro Harlem Brundtland besøk av 13 samiske kvinner og ei jente på 5 år. Kvinnene anmodet henne om å stanse anleggsarbeidet i Stilla. I arkivet finnes lege Christian Fangels dokumentasjon fra “Legeaksjonen mot misbruk av psykiatrien”. Den ble iverksatt spontant som en reaksjon på at myndighetene koblet inn slikt personell for å få fjernet aksjonistene fra statsministerens kontor. Materialet oppbevares ved Sámi Arkiiva / Samisk arkiv.

Arkivnavn Altasaken. Legeaksjonen mot misbruk av psykiatrien 1981
Arkivskaper Christian Fangel
Arkivref. (id) SAMI/PA-1015
Reg. base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Dokumentasjon av legeaksjonen gjennom uttalelser, opprop,
pressekonferanser m.m. brev, dokumenter, avisklipp.
Tidsperiode 09.02. – 20.02.1981
Type virksomhet Folkebevegelser / aksjoner
Sted / område Norge
Språk
Ordningsgrad Ferdig ordnet
Omfang
Arkivliste Katalogisert
Digitalisering (evt. link til digitaliserte filer) Arkivportalen
Oppbevarings-   /deponeringssted Samisk arkiv/ Sámi Arkiiva
Kontaktopplysninger Samisk arkiv/Sámi Arkiiva
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord