Nei til EU, Vadsø-utvalget

Nei til EU er en grasrot-organisasjon som jobber for å holde Norge utenfor Den europeiske union. Organisasjonen var opprinnelig ikke medlemsbasert, men det ble opprettet samarbeid mellom den sentrale virksomheten og de lokale gruppene. I 1990 ble organisasjonen Nei til EF opprettet som en landsdekkende medlemsorganisasjon med lokal- og fylkeslag, og årsmøter. Skiftet navn til Nei til EU da EF endret navn til Den europeiske union. Nei til EU ble den dominerende organisasjonen på nei-siden i forbindelse med folkeavstemningen om EU-medlemskap i 1994.

Arkivnavn Nei til EU, Vadsø-utvalget
Arkivskaper Nei til EU, vadsø-utvalget
Arkivref   (id) FMFB/ PA-1107
Reg.base ASTA
Publ. base   (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstype Møteprotokoll, korrespondanse og regnskap
Tidsperiode 1993-1997
Type virksomhet Folkebevegelser
Sted /   område Vadsø
Språk
Ordningsgrad Ferdig ordnet og   katalogisert
Omfang 0,1 hm
Arkivliste A-0107 Nei til EU, Vadsø-utvalget
Digitalisering   (evt. link til dig. filer) nei
Oppbevarings- /deponeringssted Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle   bemerkninger(fysisk   tilstand, klausul osv.)
Stikkord