Alta-aksjonen, avd. Sør-Varanger

Arkivnavn Alta-aksjonen, avd. Sør-Varanger

 

Arkivskaper Alta-aksjonen, avd. Sør-Varanger

 

Arkivref (id)  
Reg.base  
Publ. base (evt. link til katalogen)  
Type materiale, ev. også innholdstype Saksdokumenter, medlemsarkiv, avisutklipp, tidsskrifter
Tidsperiode 1979-1981
Type virksomhet  
Sted / område Finnmark
Språk Norsk
Ordningsgrad  
Omfang  
Arkivliste  
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Alta museum
Kontaktopplysninger https://www.altamuseum.no/no/

 

Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)

Arkivet ble hentet fra Thorbjørn Bjørkli i forbindelse med oppfølgingsprosjektet Glemte grupper i november 2019 av Claus Pettersen

 

Stikkord