Haakon og Kari Marie Henriksen

Dette arkivmaterialet dokumenterer Alta-aksjonen 1979-1980. Arkivet oppbevares ved Statsarkivet i Tromsø.

Arkivnavn Kari Marie og Haakon Henriksen
Arkivskaper Kari Marie og Haakon Henriksen
Arkivref.  (id) SATØ/P-0009
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Materiale vedrørende  Alta-aksjonen
Tidsperiode 1967 – 1982
Type virksomhet Andre arkiver/dokumenter
Sted / område Finnmark
Språk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Statsarkivet i Tromsø
Kontaktopplysninger Statsarkivet i Tromsø
Spesielle   bemerkninger
(fysisk   tilstand, klausul osv.)