Håndverkernes kvinneorganisasjon

Arkivet oppbevares ved Vardø museum.

Arkivnavn Håndverkernes kvinneorganisasjon
Arkivskaper Håndverkernes kvinneorganisasjon
Arkivref.  (id)
Reg. base
Publ. base evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også -innholdstype
Tidsperiode
Type virksomhet Faglige organisasjoner i håndverk / kvinneorganisajoner
Sted / område Vardø
Språk
Ordningsgrad Ikke ordnet eller katalogisert
Omfang 0,1 hyllemeter
Arkivliste Nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Vardø
Kontaktopplysninger Vardø museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord