Arbeiderbevegelsens arkiver i Nord-Norge (felleskatalog ved Statsarkivet i Tromsø)

En stor del av arbeiderbevegelsens arkivene i Nord-Norge (Finnmark, Troms og Nordland) finnes ved Statsarkivet i Tromsø. Arkivet inneholder dokumenter, protokoller, beretninger, brosjyrer, bøker, blader og tidsskrifter, fotografier o.l. vedkommende arbeidernes politiske, faglige og kooperative bevegelse i de tre nordligste fylkene.

Arkivnavn Arbeiderbevegelsens arkiver i Nord-Norge (felleskatalog ved Statsarkivet i Tromsø)
Arkivskaper Ulike politiske partier, foreninger,interesseorganisasjoner og personer innen arbeiderbevegelsen i Nord-Norge (Finnmark, Troms og Nordland) 
Arkivref (id) SATØ/P-023
Reg.base
Publ. base (evt. link til katalogen) Felleskatalog på Statsarkivet i Tromsøs nettside
Type materiale, ev. også innholdstype Arkivmateriale etter lag, foreninger, organisasjoner og personer, samt bøker, trykksaker, plakater, fotografier og noen gjenstander.
Tidsperiode 1900-1990
Type virksomhet
Sted / område Finnmark, Troms og Nordland
Språk
Ordningsgrad Ordnet og katalogisert
Omfang Tilsammen 230 arkiver, ca. 270 hyllemeter.
Arkivliste Felleskatalog på Statsarkivet i Tromsøs nettside
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Statsarkivet i Tromsø
Kontaktopplysninger Statsarkivet i Tromsø
Spesielle bemerkninger(fysisk tilstand, klausul osv.)
Stikkord