Organisasjonen Sámiid Duodji

Sámiid Duodji er en landsomfattende medlemsorganisasjon for duodjiutøvere. Dens hovedformål er å bedre duodjiutøvernes rammebetingelser. Organisasjonen driver også service og informasjonsarbeid for sine medlemmer. Landsorganisasjonen ble stiftet i 1979 og omorganisert i 2000. Det ble da opprettet seks regioner og en faggruppe som dekker alle regionene. Arkivet til Sámiid Duodji oppbevares ved Samisk arkiv.

Arkivnavn Organisasjonen Sámiid Duodji
Arkivskaper Organisasjonen Sámiid Duodji
Arkivref. (id) SAMI/PA-1039
Reg. base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Møtebøker, kopibøker, journaler, saksarkiv, diverse
dokumenter og tidsskrifter fra tida før selve landsorganisasjonen ble stiftet og fram til 1997.
Tidsperiode 1968 – 1997
Type virksomhet Samiske interesseorganisasjoner / Tradisjonell samisk kunnskap /
Håndverk / duodji
Sted / område Sápmi
Språk Samisk
Ordningsgrad Ferdig ordnet
Omfang 8  hyllemeter
Arkivliste Katalogisert
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Arkivportalen
Oppbevarings-   /deponeringssted Samisk arkiv/ Sámi Arkiiva
Kontaktopplysninger Samisk arkiv/Sámi Arkiiva
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord