Duodji

Ellinor Guttorm Utsi og Aslak N. Utsi

Avlevert arkiv består av kopier fra diverse innlegg, brev, referanselitteratur, konferanse- og møtepapirer fra hennes arbeid for kvinner i reindriften, inkludert dokumenter fra flyttsamekvinnenes nettverksgruppe i Polmak og LAVVU (ledelse, ansvar, verdiskapning, vekst og utvikling for kvinner i reindriften). I folbindelse med innsamling ble det gjort intervju bl.a. om deres turist- og duodjibedrift Davvi Siida […] Les mer...

Adolf Steens samling av duodji / samisk brukskunst

Adolf Steen levde fra 21.1.1906 til 21.3.1970 og arbeidet som kretssekretær i Samemisjonen. I en periode bodde han i i Kautokeino / Guovdageaidnu. Adolf Steens samling av samisk brukskunst befinner seg nå på Norsk Folkemuseum, og det ble utarbeidet en katalog over gjenstandene med katalogføringer for hver enkelt gjenstand (gjenstandsbeskrivelse, tildigere eiere, tilvirkere, givere og […] Les mer...

Same Ätnam

Same Ätnam er ein samisk organisasjon i Sverige. Same Ätnam vart stifta i 1944 og har som mål å arbeide for samiske interesser, framfor alt interessene til duodji-utøvarar, men også for andre kulturelle spørsmål. Arkivmateriale etter Same Ätnam oppbevares ved Sámi Arkiiva / Samisk arkiv. Les mer...

Organisasjonen Sámiid Duodji

Sámiid Duodji er en landsomfattende medlemsorganisasjon for duodjiutøvere. Dens hovedformål er å bedre duodjiutøvernes rammebetingelser. Organisasjonen driver også service og informasjonsarbeid for sine medlemmer. Landsorganisasjonen ble stiftet i 1979 og omorganisert i 2000. Det ble da opprettet seks regioner og en faggruppe som dekker alle regionene. Arkivet til Sámiid Duodji oppbevares ved Samisk arkiv. Les mer...

Samehusfliden A/L

Arkivet etter Samehusfliden A/L dokumenterer en utvikling av samisk duodji som en moderne salgsnæring. Samehusfliden A/L startet med å omsette samisk husflids- og brukskunst og enkle souvernirartikler, laget av samer, 1.12.1965. Den var lokalisert i Kautokeino / Guovdageaidnu og effektuerte etter hvert bestillinger over hele landet. Arkivet dokumenterer bestillinger, regnskap, korrespondanse, ansettelser og møtevirksomhet. Fra […] Les mer...