Adolf Steens samling av duodji / samisk brukskunst

Adolf Steen levde fra 21.1.1906 til 21.3.1970 og arbeidet som kretssekretær i Samemisjonen. I en periode bodde han i i Kautokeino / Guovdageaidnu. Adolf Steens samling av samisk brukskunst befinner seg nå på Norsk Folkemuseum, og det ble utarbeidet en katalog over gjenstandene med katalogføringer for hver enkelt gjenstand (gjenstandsbeskrivelse, tildigere eiere, tilvirkere, givere og geografisk tilhørighet og Adolf Steens egne oppplysninger om gjenstandene).

Arkivnavn Adolf Steens samling av duodji / samisk brukskunst – katalog
Arkivskaper Adolf Steen
Arkivref. (id) SAMI/PA-1021
Reg. base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstype Katalogregistre
Tidsperiode 1930 – 1979
Type virksomhet Håndverk /duodji
Sted / område Kautokeino/Guovdageaidnu
Språk
Ordningsgrad Ferdig ordnet
Omfang  –
Arkivliste katalogisert
Digitalisering (evt. link til digitaliserte filer) Arkivportalen
Oppbevarings-   /deponeringssted Samisk arkiv/ Sámi Arkiiva
Kontaktopplysninger Samisk arkiv/Sámi Arkiiva
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –