Same Ätnam

Same Ätnam er ein samisk organisasjon i Sverige. Same Ätnam vart stifta i 1944 og har som mål å arbeide for samiske interesser, framfor alt interessene til duodji-utøvarar, men også for andre kulturelle spørsmål. Arkivmateriale etter Same Ätnam oppbevares ved Sámi Arkiiva / Samisk arkiv.

Arkivnavn Same Ätnam
Arkivskaper Same Ätnam
Arkivref. (id) SAMI/PA-1071
Reg. base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Korrespondanse, styre- og landsmøtedokumenter, protokoller, saksarkiv, regnskap, budsjett, medlemslister, vedtekter og prosjekter
Tidsperiode 1945 – 1985
Type virksomhet Samiske interesseorganisasjoner
Sted / område Sápmi / Sverige
Språk Samisk
Ordningsgrad Ferdig ordnet
Omfang
Arkivliste Katalog
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Arkivportalen
Oppbevarings-   /deponeringssted Samisk arkiv/ Sámi Arkiiva
Kontaktopplysninger Samisk arkiv/Sámi Arkiiva
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord