Samehusfliden A/L

Arkivet etter Samehusfliden A/L dokumenterer en utvikling av samisk duodji som en moderne salgsnæring. Samehusfliden A/L startet med å omsette samisk husflids- og brukskunst og enkle souvernirartikler, laget av samer, 1.12.1965. Den var lokalisert i Kautokeino / Guovdageaidnu og effektuerte etter hvert bestillinger over hele landet. Arkivet dokumenterer bestillinger, regnskap, korrespondanse, ansettelser og møtevirksomhet. Fra 1973 av inngikk Samehusflid i et samarbeid med A/L Siida, et senter for samisk husflid og brukskunst stiftet i 1969. Det ble da gjort en arbeidsdeling slik at Samehusfliden A/L nå tok seg av omsetning og salg, mens A/L Siida sto for veiledningstjenester og kursing av duodjiprodusentene. Produksjonen av artikler for salg var i hovedsak basert på duodjiutøvernes hjemmeproduksjon. Tilvekst i 2017 i forbindelse med prosjektet “Vi er også her! Synliggjøring av glemte grupper”.

Arkivnavn Samehusfliden A/L
Arkivskaper Samehusfliden A/L
Arkivref.  (id) SAMI/PA-1070
Reg. base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Arkivportalen: Møtereferater, saksarkiv, personalforvaltning og regnskap

Tilvekst i 2017. Avleveringen består av stiftelsesprotokoll, møteprotokoller, medlemslister, regnskap og regnskapsbilag, oppgjørslister, korrespondanser, saksdokumenter, kursvirksomhet, kataloger, plakater, trykksaker o.l.

Tidsperiode 1949-2000 (tidligere 1965 – 1978)
Type  virksomhet Tradisjonell samisk kunnskap / håndverk / duodji
Sted / område Guovdageainnu / Kautokeino
Språk Samisk
Ordningsgrad Ferdig ordnet / tilvekst uordnet
Omfang 8 hyllemeter
Arkivliste Ferdig katalog
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Arkivportalen
Oppbevarings-   /deponeringssted Samisk arkiv/ Sámi Arkiiva
Kontaktopplysninger Samisk arkiv/Sámi Arkiiva
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
Tilvekst i 2017. Avleveringen består av stiftelsesprotokoll, møteprotokoller, medlemslister, regnskap og regnskapsbilag, oppgjørslister, korrespondanser, saksdokumenter, kursvirksomhet, kataloger, plakater, trykksaker o.l. Arkivmaterialet er fra perioden 1949-2000, og utgjør omtrent 5 hyllemeter.

 

Stikkord