Vadsø håndverk- og Industriforening

Vadsø Håndverk- og Industriforening ble stiftet 27. januar 1906. Arkivmateriale etter foreningen oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek.

Arkivnavn Vadsø Håndverk- og Industriforening
Arkivskaper Vadsø Håndverk- og Industriforening
Arkivref   (id) FMFB / PA-1086
Reg.base ASTA
Publ. base   (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type   materiale, evt. også innholdstype Møteprotokoller
Tidsperiode 1945 – 1980
Type virksomhet Interesseorganisasjoner
Sted / område Vadsø
Språk Norsk
Ordningsgrad Ordnet
Omfang 2 protokoller
Arkivliste A-0086 Vadsø Håndverkerforening
Digitalisering   (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
Tidl. Vadsø håndverkerforening
Stikkord