Vadsø folkeakademi

Vadsø folkeakademi ble opprettet oktober 1953 som en sammenslutning av enkeltstående medlemmer. Målet var å drive folkeopplysnings- og kulturarbeid og å tilpasse seg det eksisterende kulturliv og behovet lokalt.

Arkivnavn Vadsø folkeakademi
Arkivskaper Vadsø folkeakademi
Arkivref (id) FMFB/PA-1094
Reg.base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Møteprotokoller, korrespondanse og saksdokumenter, regnskapsbøker og –bilag, trykksaker
Tidsperiode 1953 – 1994
Type virksomhet Ideologiske og kulturelle organisasjoner
Sted / område Vadsø
Språk Norsk
Ordningsgrad Ordnet
Omfang 1,1 hyllemeter
Arkivliste A-0094 Vadsø folkeakademi
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings- /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger http://www.fm.fylkesbibl.no/web/
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –