Aust-Finnmark Lærerlag

Arkivet oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek. Vardø Lærerlag, som ble opprettet i 1893, fungerte som kretslag i østfylket frem til 1906. Karl Ivarsen, tidligere styremedlem i Troms Lærerlag, ble valgt som styreformann i laget. Alle de 10 lagsmedlemmene kom fra Vardø. Aust-Finnmark Lærerlag ble offisielt opprettet på det store lagsmøtet i Alta i 1906. Lokallagene fra Vardø, Karasjok, Vadsø og Nord-Varanger, Tana og Sør-Varanger ble medlemmer. Aust-Finnmark Lærerlag ble slått sammen med Vest-Finnmark Lærerlag og Finnmark Lærerinneforbund og dannet Finnmark Lærerlag i 1966.

Arkivnavn Aust-Finnmark Lærerlag
Arkivskaper Aust-Finnmark Lærerlag
Arkivref   (id) FMFB/PA-1005
Reg.base ASTA
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Møteprotokoller
Tidsperiode 1946 – 1966
Type virksomhet Andre interesseforeninger
Sted / område Øst-Finnmark
Språk Norsk
Ordningsgrad Ferdig ordnet og katalogisert
Omfang 2 møteprotokoller
Arkivliste A-0005 Aust-Finnmark Lærerlag 1946-1966
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord