Bjørn Aarseth

Bjørn Aarseth var lærer og rektor i Karasjok 1949-1973. Han er født i Kautokeino i 1926, oppvokst der og i Vadsø. Han arbeidet i vegvesenet og forsvaret før han tok lærerskolen. Seinere har han tatt utdanning i samisk, historie, pedagogikk og etnologi. Fra 1973 arbeidet han ved Tromsø Museum. Fra 1982 til 1993 ledet han samisk avdeling ved Norsk Folkemuseum i Oslo. I tillegg har han undervist ved universitetene i Tromsø og Oslo, samt landbrukshøgskolen. Han har skrevet et utall skrifter om samisk historie og hatt et mengde verv. Se også Bjørn Aarseth arkiiva ved samisk arkiv. 

Arkivnavn Bjørn Aarseth-arkivet
Arkivskaper Bjørn Aarseth
Arkivref. (id)  –
Reg. base  –
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Fotografier og bøker
Tidsperiode
Type virksomhet Personarkiv
Sted / område Nesseby/ Karasjok
Språk
Ordningsgrad
Omfang 1250 fotografier
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Deanu og Varanger museasiida, Várjjat Sámi Musea – Tana og Varanger museumssiida, avd. Varanger Samiske Museum
Kontaktopplysninger Varanger Samiske Museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
Bjørn Aarseth var skoleinspektør i Karasjok, ble slått til ridder p.g.a. arbeidet for samisk språk d. 2006.

Bilder av Bjørn Aarseth finnes også her:

http://www.digitaltmuseum.no/things/karasjok-gutter-med-sin-lrer-bjrn-aarseth-i/NF/NF.06279-058?exhibition_id=00E9FF43-AA5C-49F1-B2E9-BCE1C3ECDD73&count=41&pos=18