Bjørn Aarseth arkiiva / Arkivet etter Bjørn Aarseth

Bjørn Aarseth (1926-2008) ble født i Guovdageaidnu – Kautokeino som yngste sønn av Karen Marie Olsen Aarseth og Lyder Aarseth, og familien flyttet i 1934 til Vadsø. Som nyutdannet lærer bosatte han seg i 1949 i Kárášjohka – Karasjok. Aarseth engasjerte seg sterkt i samisk samfunns-og kulturliv, blant anna i oppbyggingen av samisk bibliotek og museum. Han var medlem av kommunestyret i Kárášjohka og sekretær for Karasjok flyttsamelag. Aarseth skrev flere bøker om samisk kultur- og samfunnsutvikling. I arkivet finnes blant anna manus til bøker og artikler, og dokumenter samlet under arbeidet på flere områder for å fremme saker angåend samisk kultur, språk og samfunnsliv. En del materiale er av en mer personlig karakter. Her finnes også oppgaver og elevbesvarelser som Aarseth har tatt vare på fra tiden som lærer.Aarseths besøkte indianersamfunn i USA på 1960 tallet, og store svart-hvitt foto fra turen finnes i dette arkivet. Se også Bjørn Aarseth arkivet ved Varanger Samiske Museum.

Arkivnavn Bjørn Aarseth arkiiva / Arkivet etter Bjørn Aarseth
Arkivskaper Bjørn Aarseth
Arkivref. (id) SAMI/PA-1038
Reg. base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Bøker, artikler, dokumenter, foto, årsmeldinger, avisutklipp, protokoller, referater, korrespondanse, finansieringsplan mm.
Tidsperiode Minnesamlinger / muntlig tradisjon
Type virksomhet 1953 – 2008
Sted / område Finnmark
Språk
Ordningsgrad Under ordning
Omfang 28 hyllemeter
Arkivliste Katalog under arbeid
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Arkivportalen
Oppbevarings-   /deponeringssted Samisk arkiv/ Sámi Arkiiva
Kontaktopplysninger Samisk arkiv/Sámi Arkiiva
Spesielle bemerkninger (fysisk tilstand, klausul osv.)