Dahl, Arvid (styremedlem i A/S Bidjovagge Gruber)

Arkivet består av brev og brevkopier til styret i A/S Bidjovagge Gruber i perioden 1968-1972.

Arkivnavn Dahl, Arvid (styremedlem i A/S Bidjovagge Gruber)
Arkivskaper Dahl, Arvid
Arkivref. (id) SATØ/P-0449
Reg. base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type   materiale, evt. også innholdstype Arkivet består av brev og brevkopier til styret i A/S   Bidjovagge Gruber perioden 1968-1972. Se også privatarkiv nr.51: A/S   Bidjovagge Gruber.
Tidsperiode 1968 – 1972
Type virksomhet Bergverksdrift og utvinning
Sted / område Kautokeino
Språk Norsk
Ordningsgrad Ferdig ordnet
Omfang
Arkivliste Katalogisert
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Arkivportalen
Oppbevarings-   /deponeringssted Statsarkivet i Tromsø
Kontaktopplysninger Statsarkivet i Tromsø
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –