A/S Sydvaranger

A/S Sydvaranger ble etablert i Kirkenes i 1906. A/S Sydvaranger er et norsk gruveselskap som har som formål å utnytte de store forekomstene av jernmalm i Sør-Varanger; for eksport siden 1910.

A/S Sydvaranger sitt arkiv er oppbevart ved Grenselandsmuseet i Kirkenes. Bestanden er på 143,2 hyllemeter, og i tillegg inneholder det ca 6 hyllemeter (10 000 fotografier) og ca 6 hyllemeter (1000 stk) kart og tekniske tegninger. Av dette er 113,3 hyllemeter fra Verkskontoret i Sør-Varanger og hovedkontoret i Oslo ordnet og registrert i Asta. Øvrig arkivmateriale fra verksarkivet i Sør-Varanger er ikke ordnet og er heller ikke registrert i Asta.

Arkivnavn A/S Sydvaranger
Arkivskaper A/S Sydvaranger
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)  Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype https://www.arkivportalen.no/search?under=VAMU%2FA-0022
Tidsperiode 1906 – 2006
Type virksomhet Bergverksdrift og utvinning
Sted / område Sør-Varanger/ Finnmark
Språk Norsk
Ordningsgrad Delvis ordnet etter arkivnøkkel, katalog finnes
Omfang 143,2 hyllemeter (og 10 000 fotografier?)
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Sør – Varanger
Kontaktopplysninger Sør – Varanger museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
Bemerkinger: Arkivmateriale etter A/S Sydvaranger befinner seg både på Grenselandsmuseet og Riksarkivet. Da selskapets hovedkontor i Oslo ble flyttet til Sør-Varanger ble ca. 70 hm med arkivmateriale hovedsakelig perioden 1945-1987 avlevert til Riksarkivet.Resten av materialet ca. 120 hm i tidsperioden 1906-2006 er lokalisert på Sør-Varanger Museum. Grovt sett er materialet fordelt slik at dokumenter fra den tid Sydvaranger var et privateid aksjeselskap er overført til bedriften i Kirkenes mens materiale fra den perioden der staten hadde aksjemajoriteten er beholdt på Riksarkivet.