Finnmarks geologiske undersøkelser

Arkivet inneholder geologiske rapporter over alle stein/metall/mineral-forekomster i Finnmark. Dette har bakgrunn i at det har tidligere  hatt ansatte ved Norut Alta  som har jobbet med geologi, og som har samlet opp slikt materiale gjennom prosjektarbeid. Det er særlig geolog Bernt Holst som har gjort dette arbeidet. Arkivmaterialet kan ha verdi for de som er interessert i Finnmarks geologiske historie og ulike selskap som har drevet med leting/prøveboring/produksjon. Blant annet ligger det en del materiale på Sydvarangers prospektering helt tilbake til 50-tallet. Arkivet er overflyttet fra Finnmark fylkesbibliotek til Norges geologiske undersøkelse i Trondheim.

Arkivnavn Finnmarks geologiske undersøkelser
Arkivskaper Bernt Holst ved NORUT Alta
Arkivref (id)
Reg.base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype Geologiske rapporter
Tidsperiode 1950-2010
Type virksomhet Prosjektarkiv ved Norut Alta
Sted / område Finnmark
Språk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang 12 kollier, ca. 4-5 hyllemeter
Arkivliste Finnes ikke
Digitalisering (evt. link til dig. filer) nei
Oppbevarings- /deponeringssted Norges geologiske undersøkelse
Kontaktopplysninger https://www.ngu.no/side/kontakt-oss
Spesielle bemerkninger(fysisk tilstand, klausul osv.)
Stikkord