Grubeselskap Nordens Klippe

Grubeforeningen Nordens Klippe ble stiftet 8. september 1906 som en fagforening for arbeiderne ved A/S Sydvaranger i Kirkenes. Foreningen var fra starten til 1924 organisert som avdeling 29 og fra 1924 til 1973 som avdeling 53 av Norsk Arbeidsmandsforbund. Arkivet til Nordens Klippe (sammen med materiale etter Grubernes Arbeidsmandsforening) ble innsendt til Statsarkivet i Tromsø av Nordens Klippe i 1997–98. I tillegg ble det i 2000 overført 2 møteprotokoller fra Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek. Foreningens eldste arkiv gikk tapt som en følge av krigshandlingene i 1944. Nyere materiale fra Nordens Klippe, og noe som går tilbake i tid, oppbevares ved Sør-Varanger Museum.

Arkivnavn Grubeforening Nordens Klippe
Arkivskaper Grubeforening Nordens Klippe
Arkivref (id) SATØ/P-0480
Reg.base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen

http://arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=no-a1450-09000000130657

Nyere materiale fra Nordens Klippe, og noe som går tilbake i tid, oppbevares ved Sør-Varanger Museum.

Type materiale, ev. også innholdstype Se arkivkatalog
http://www.arkivverket.no/arkivverket/Arkivverket/Tromsoe/Kilder-og-arkivkataloger/Katalog-private-arkiver#fiskevarer
Tidsperiode  1928-1998
Type virksomhet Gruvedrift
Sted / område Sør-Varanger
Språk
Ordningsgrad Ferdig ordnet
Omfang 5,25 hyllemeter
Arkivliste Katalogisert
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Statsarkivet i Tromsø
Kontaktopplysninger http://www.arkivverket.no/arkivverket/Arkivverket/Tromsoe

http://www.varangermuseum.no/om-varanger-museum/avdelinger/sor-varanger-museum/

Spesielle bemerkninger(fysisk tilstand, klausul osv.)