Kautokeino kobberfelt

Arkivet inneholder registerbok for innlosjerte ved Kautokeino kobberfelt i Biedjovággi i Guovdageaidnu – Kautokeino med håndskrevne føringer over besøkende og arbeidsfolk. Boken oppbevares ved Sámi Arkiiva / Samisk arkiv.

Arkivnavn Kautokeino kobberfelt
Arkivskaper Kautokeino kobberfelt
Arkivref. (id) SAMI/PA-1055
Reg.base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale,   ev. også innholdstype Registerbok for innlosjerte ved Kautokeino kobberfelt. Fremmedbok.
Tidsperiode 1957 – 1968
Type virksomhet Bergverksdrift og utvinning
Sted / område Guovdageaidnu / Kautokeino
Språk Norsk / samisk
Ordningsgrad Ferdig ordnet
Omfang 1 protokoll
Arkivliste Katalogisert
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Arkivportalen
Oppbevarings-   /deponeringssted Samisk arkiv/ Sámi Arkiiva
Kontaktopplysninger Samisk arkiv/Sámi Arkiiva
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –