Rustefjelbma Gjestgiveri

Arkivmateriale til Rustefjelbma Gjestgiveri oppbevares ved Tana Museum.

Arkivnavn Rustefjelbma Gjestgiveri
Arkivskaper Rustefjelbma Gjestgiveri/ Leif Johnsen
Arkivref. (id)  –
Reg. base  –
Publ. base (evt. link til katalogen)  –
Type materiale, evt. også innholdstype Gjestebøker / fremmedbøker
Tidsperiode 1947-1969
Type virksomhet Kafe-, hotell- og fjellstuevirksomhet
Sted / område Tana / Rustfjelbma
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet
Omfang 7st. protokoller
Arkivliste Nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Deanu og Varanger   museasiida, Várjjat Sámi Musea – Tana og Varanger museumssiida, avd. Tana   Museum
Kontaktopplysninger Tana Museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
Stikkord