Karlebotn Camping

Arkivmateriale til Karlebotn Camping oppbevares ved IKA Finnmark.

Arkivnavn Karlebotn Camping
Arkivskaper Karlebotn Camping
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Dokumenter
Tidsperiode 1966 – 1971
Type virksomhet næringsvirksomhet / camping
Sted/område Nesseby
Språk Norsk
Ordningsgrad
Omfang
Arkivliste
Digitalisering   (evt. link til digitaliserte filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted IKA Finnmark IKS
Kontaktopplysninger IKA Finnmark
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord