Hallonenhuset i Skoltebyen / Neiden Camping / Arkivet etter Frans Hallonen

Arkivmateriale etter Hallonenfamilien oppbevares både i Finnmark fylkesbibliotek og Sámi Arkiiva / Samisk arkiv. Finnmark fylkesbibliotek fikk arkivet etter Hallonenhuset til deponering fra Tana og Varanger Museumssiida, avd. Østsamisk Museum i 2014. Samisk arkiv fikk sitt materiale i forbindelse med innsamlings- og dokumenteringsprosjektet “Vi er også her!. Synliggjøring av glemte grupper. Arkivet er skapt av Frans Mikkel Hallonen og Frans Hallonenes halvbror Emil Enbusk (f.1923, d.1987). De ble født i Neiden og vokste opp med sin mor Baraski Nikolaivitz og onkel Mikko (Mikkel) Nikolaivitz. Frans Hallonen sammen med broren var forkjemper for bevaring av skoltesamekulturen, og i mange år var det dem som hadde tilsynet og vedlikeholdet i St. Georgs kapell i Neiden. Sammen med sin bror Emil Enbusk drev han også campingplass og gårdsdrift, samt laksefiske i Neidenelva.

Arkivnavn Hallonenhuset i Skolteby / Neiden Camping
Arkivskaper Frans Hallonen
Arkivref (id) FMFB/PA/ 0141,Fotografiene og negativene er arkivert i Fylkesbibliotekets fotoarkiv med tilvekstnummer: 16010:001-118.

I Samisk arkiv: To kasser med diverse dokumenter, bilder og film.

Reg.base  Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstype Korrespondanse og saksdokumenter angående campingvirksomhet og småbruksdrift, men også personlige brev, saksdokumenter, fotografier og en samling av ca. 500 postkort .
Tidsperiode 1940-1980
Type virksomhet Familiehistorie   / campingvirksomhet / gårdshistorie
Sted / område Neiden  i Sør-Varanger
Språk norsk
Ordningsgrad grovsortert
Omfang
Arkivkatalog A-0141 Hallonenhuset (Neiden Camping)
Digitalisering (evt. link til dig. filer) nei
Oppbevarings- /deponeringssted Deponeringssted: Troms og Finnmark fylkesbibliotek. Eier: Tana og Varanger museumssiida, avd. Ä´vv Skoltesamisk museum   Samisk arkiv / Sámi Arkiiva
Kontaktopplysninger https://fylkesbibliotek.tffk.no/foto-og-privatarkiv/privatarkiv/

Samisk arkiv

Spesielle bemerkninger(fysisk tilstand, klausul osv.) Fotografiene og negativene er arkivert i Fylkesbibliotekets fotoarkiv med tilvekstnummer: 16010:001-118.

Delvis klausulert