Vardø Hotell

Arkivmateriale til Vardø Hotell oppbevares ved Vardø museum.

Arkivnavn Vardø Hotell
Arkivskaper Vardø Hotell
Arkivref. (id)
Reg .base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Saksdokumenter
Tidsperiode 1957
Type virksomhet Kafe-, hotell- og fjellstuevirksomhet
Sted / område Vardø
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet eller katalogisert
Omfang 1 perm
Arkivliste Nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Vardø
Kontaktopplysninger Vardø museum
Spesielle bemerkninger (fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord