Polmak Gjestestue

Arkivmateriale til Polmak Gjestestue oppberes ved Tana Museum.

Arkivnavn Polmak Gjestestue
Arkivskaper Polmak Gjestestue / Polmak Fjellstue
Arkivref. (id)  –
Reg. base  –
Publ. base (evt. link til katalogen)  –
Type materiale, evt. også innholdstype Gjestebok og kopier av saksdokumenter
Tidsperiode 1955 – 1972
Type virksomhet Kafe-, hotell- og fjellstuevirks.
Sted /område Tana / Polmak
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet
Omfang 0,2 hyllemeter
Arkivliste Nei
Digitalisering   (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Deanu og Varanger   museasiida, Várjjat Sámi Musea – Tana og Varanger museumssiida, avd. Tana Museum
Kontaktopplysninger Tana Museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
Tana kommune kjøpte eiendommen i 1987. Den fungerer som museumsanlegg i dag

 

Stikkord