Levajok Fjellstue

Arkivmateriale fra Levajok Fjellstue ble avlevert til Finnmark fylkesbibliotek i januar 2008 av Bernt Olsen. Avleveringen besto av 2 gjesteprotokoller, periodene 1952-1977 og 1965-1977. I forbindelse med brannen i 2007 brant også arkivmaterialet etter 1977, blant annet gjestebøkene, sammen med hovedbygningen. 

Arkivnavn Levajok Fjellstue
Arkivskaper Levajok Fjellstue
Arkivref. (id) FMFB/ PA-1057
Reg. base ASTA
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen

Se også: http://www.arkivportalen.no/side/sok/avansert?enkeltSok=true&sokeVerdi=Levajok+fjellstue
Type materiale, evt. også innholdstype Gjesteprotokoller, trykksaker
Tidsperiode 1952 – 1977
Type virksomhet Kafe-, hotell- og fjellstuedrift
Sted / område Tana
Språk Norsk
Ordningsgrad A-0057 Levajok Fjellstue
Omfang 0,1 hyllemeter
Arkivliste Ferdig katalog
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –
Stikkord