Kulturminneregistrering i Kautokeino I

Arkivnavn Kulturminneregistering i Kautokeino I
Arkivskaper Gilišillju/ Kautokeino bygdetun
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Dokumenter
Tidsperiode 1987 – 1993
Type  virksomhet Kulturhistorisk dokumentasjon, samisk
Sted / område Guovdageaidnu/ Kautokeino m.m..
Språk Norsk / samisk
Ordningsgrad Samlet i hylle/skap
Omfang 5 permer
Arkivliste
Digitalisering   (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted RDM-Guovdageainnu gilišillju – RDM-Kautokeino   bygdetun
Kontaktopplysninger RDM-Kautokeino bygdetun
Spesielle bemerkninger
(fysisk  tilstand, klausul osv.)
 –

Legg til din kommentar