Inger Bergmos flyktningearkiv (nyinnvandrerarkiv)

Inger J. Bergmos flyktningearkiv inneholder hovedsakelig fotografier, slides og negativer som oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek.

Arkivnavn Inger J Bergmos flyktningearkiv
Arkivskaper Inger J Bergmos flyktningearkiv
Arkivref (id) FMFM/PA-1130
Reg.base Asta / bibliotekets fotobaser (fbib)
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstype Hovedsakelig fotografier , negativer og slides, gjestebok og avisutklippFotografiene, negativene og slides er arkivert i Fylkesbibliotekets fotobase og har fått tilvekstnr. fbib 15010:001-367
Tidsperiode 1989-2010
Type virksomhet
Sted / område Alta
Språk
Ordningsgrad Ordnet
Omfang 0,1 hyllemeter papirmateriale, i tillegg til fotografier, negativer og slides
Arkivliste A-0130 Inger Bergmos flyktningsarkiv
Digitalisering (evt. link til dig. filer) nei
Oppbevarings- /deponeringssted Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger http://fylkesbibliotek.tffk.no/foto-og-privatarkiv/privatarkiv/
Spesielle bemerkninger(fysisk tilstand, klausul osv.) Inger J. Bergmos flyktningsarkiv (Brev fra I. Bergmo)