Kulturminneregistrering i Kautokeino II

Arkivnavn Kulturminneregistrering i Kautokeino II
Arkivskaper Gilišillju/ Kautokeino bygdetun
Arkivref. (id)  –
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Håndskrevne protokoller
Tidsperiode 1987 – 1993
Type virksomhet Samisk kulturdokumentasjon
Sted / område Guovdageaidnu/ Kautokeino m.m..
Språk Norsk
Ordningsgrad Samlet i hylle/skap
Omfang 8 permer
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted RDM-Guovdageainnu gilišillju – RDM-Kautokeino   bygdetun
Kontaktopplysninger RDM-Kautokeino bygdetun
Spesielle  bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)