Wenche Brennas dokumentsamling om samisk helsetjenestetilbud

Wenche Brenna var sekretær for Utvalg for helse- og sosialplan for den samiske befolkningen i Norge i 1991-1992. Arkivet inneholder i hovedsak utvalgets korrespondanse, sakspapirer og referanselitteratur fra dette utvalget, samt annen dokumentasjon, rapporter og informasjon om ulike sider ved samiske helsetjenestetilbud.

Arkivnavn Wenche Brennas dokumentsamling om samisk helsetjenestetilbud
Arkivskaper Wenche Brenna
Arkivref. (id) SAMI/PA-1075
Reg. base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Korrespondanse, sakspapirer, referanselitteratur, rapporter, helse -og sosialplan, protokoller, fagbøker, mm.
Tidsperiode 1991 – 1995
Type virksomhet Kulturdokumentasjon
Sted / område
Språk Norsk
Ordningsgrad Grovordnet
Omfang 3 hyllemeter
Arkivliste Katalog  under arbeid
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Arkivportalen
Oppbevarings-   /deponeringssted Samisk arkiv/ Sámi Arkiiva
Kontaktopplysninger Samisk arkiv/Sámi Arkiiva
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord