Sámi Dáiddarráddi (Samisk kunsterråd)

Arkivmateriale til Sámi Dáiddarráddi oppbevares ved Sámi arkiiva i Kautokeino.

Sámi Dáiddarráddi (Samisk kunsterråd) ble etablert høsten 1987: Samisk forfatterforening og Samiske billedkunstneres forbund vedtok i 1987 å etablere fellessekretariatet Čálli (“Skribenten”). Čálli skulle bli en administrasjon som tok seg av samiske kunstnerorganisasjoners fellessaker. Sekretariatet ble etablert i Vadsø med 1 ansatt.

Etter hvert som andre samiske kunstnere organiserte seg, ble musikerne, teateransatte og komponister med i fellesskapet, og samarbeidet ble utvidet ved å danne et felles Kunstnerråd. Etter noen år i Vadsø, ble sekretariatet flyttet til Karasjok og skiftet navn til Sámi Dáiddárráđđi (SDR). På norsk; Samisk Kunstnerråd. Vanligvis brukes det samiske navnet og forkortelsen SDR.

Arkivnavn Sámi Dáiddarráddi (Samisk kunsterråd)
Arkivskaper Sámi Dáiddarráddi (Samisk kunsterråd)
Arkivref (id) SAMI/PA-1080
Reg.base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype
Tidsperiode 1987
Type virksomhet
Sted / område
Språk
Ordningsgrad
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Samisk arkiv/ Sámi Arkiiva
Kontaktopplysninger http://www.arkivverket.no/samisk
Spesielle bemerkninger(fysisk tilstand, klausul osv.)