Byggekomiteen av Sámi Vuorka Davvirat

Arkivet oppbevares ved De Samiske Samlinger i Karajok.

Arkivnavn Arkivet etter byggekomiteen av De Samiske Samlinger (Sámi Vuorka Davvirat)
Arkivskaper Byggekomiteen av De Samiske Samlinger (bygget   ble ferdig i 1972)
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype Møteprotokoller, korrespondanse og saksokumenter
Tidsperiode 1970-tallet
Type virksomhet Andre interesseorganisasjon
Sted / område Karasjok
Språk Norsk / samisk
Ordningsgrad Ikke ordnet
Omfang
Arkivliste Nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted RDM –   Riddo Duottar Museat – Karasjok
Kontaktopplysninger Riddo Duottar Museat Karasjok
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)