Sámi Vuorka Davvirat / De Samiske Samlinger

Arkivet oppbevares ved De Samiske Samlinger i Karasjok.

Arkivnavn Arkivet etter Sami Vuorka Davvirat (De Samiske Samlingers) eierstyre Searvi
Arkivskaper Eierstyret til SVD (Sámi Vuorka davvirat)
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype Møteprotokoller, korrespondanse og saksdokumenter
Tidsperiode
Type virksomhet Andre interesseorganisasjoner
Sted / område Karasjok
Språk Norsk / samisk
Ordningsgrad Ikke ordnet
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted RDM –   Riddo Duottar Museat – Karasjok
Kontaktopplysninger Riddo Duottar Museat Karasjok
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –