Sør-Varanger lærerlag

Arkivet oppbevares ved Sør-Varanger Museum.

Arkivnavn Sør-Varanger lærerlag
Arkivskaper Sør-Varanger lærerlag
Arkivref. (id) A02/2001
Reg.base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Korrespondanse og saksdokumenter
Tidsperiode 1960 – 1967
Type virksomhet Andre interesseorganisasjoner
Sted / område Sør-Varanger
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet, ikke katalogisert
Omfang 0,2 hyllemeter
Arkivliste Nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Sør – Varanger
Kontaktopplysninger Sør – Varanger museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk  tilstand, klausul osv.)
 –